Solcellsguiden - allt du behöver veta om solceller!

Funderar du på att installera solceller för att kunna producera egen, miljövänlig elektricitet finns det flera saker som kan vara bra att känna till. Här har vi på Solexperter sammanställt en solcellsguide för år 2021 som kan ge dig svar på de flesta av dina frågor.

De allra flesta väljer att installera solceller därför att det är en investering som ger en bra avkastning över tid samtidigt som produktionen av elektricitet är miljövänlig. Några väljer också att installera solceller för att det är en praktisk lösning för att kunna få elektricitet för en fastighet som inte är ansluten till elnätet. 

Här i vår solcellsguide får du veta allt om att investera i solceller!

 

Vad är solenergi?

 1. När solens strålar träffar landytan i Sverige skapas en solenergi som motsvarar en elektrisk energi på mellan 0,8 - 1,3 kWh per kvadratmeter och år. 
 2. Genom att omvandla solenergin till elektrisk energi med hjälp av solceller kan man vanligtvis ta tillvara på cirka 17-23 % av solenergin. 
 3. Det innebär att varje kvadratmeter solceller kan producera motsvarande cirka 150-250 Watt per år. 
 4. Om man installerar en solcellsanläggning på 10 kW, vilket upptar en takyta på cirka 60 kvadratmeter, kan man producera elektricitet motsvarande 9 500 - 10 000 kWh per år. 

En fördel med solenergi är att den är gratis och kommer att finnas för evigt.

 

Hur fungerar solceller?

En solcellspanel som är cirka 1 m x 1,6 m och har vanligtvis 80 stycken solceller som är tillverkade av silikon och kiselskivor. Det finns två typer av kisel-solceller, polykristallina solceller och monokristallina solceller, där den sistnämnda är vanligast för privatpersoner för att den har bäst verkningsgrad. Solcellspanelen har en baksida som vanligtvis består av folie och en framsida med antireflekterande glas.

 

När solens strålar når solcellspanelerna så skapas en negativ och positiv spänning mellan solcellernas framsida och baksida vilket fångas upp av en metall-wire. Strömmen förs vidare till en växelriktare som omvandlar den likström som solcellerna skapar till växelström som direkt kan användas av fastigheten eller säljas på elnätet.

 

Eftersom solceller omvandlar ljuset från solen till elektricitet och inte värmen så kan solceller producera elektricitet även då det är molnigt, kallt eller regnar. Faktum är desto kallare ute desto bättre effekt får man ur solcellerna då värmeförlusterna minskar.

 

Fördelar med att installera solceller

Det finns många fördelar med att installera solceller och få nackdelar. En av de främsta nackdelarna med solceller är den höga investeringskostnaden som behövs initialt.

 

 • Grön el
  Med solceller på taket så kan du producera miljövänlig elektricitet för användning i din fastighet samtidigt som du kan erbjuda andra hushåll grön el då du säljer överskottet på elmarknaden.
 • Mer självständig
  Du påverkas mindre av prishöjningar för elen då du producerar en del av den elektricitet som fastigheten använder själv.
 • Värdeökning på fastigheten
  En solcellsanläggning ökar värdet på din fastighet.
 • Lönsamt med tiden
  Solceller är lönsamt då återbetalningstiden är kort samtidigt som du under många år därefter kan se fram emot en bra avkastning på din investering i form av sänkta energikostnader.
 • Överskott går att lagra med solcellsbatteri
  Med hjälp av ett solcellsbatteri kan du lagra överskottet av den elektricitet som du producerar under dagtid och använda elen under kvällar och nätter då solen inte är uppe. Med ett solcellsbatteri kan du få en lösning som ger fastigheten elektricitet även då det är strömavbrott.

 

Krävs bygglov för solceller?

Sedan den 1 augusti år 2018 så krävs det inte längre bygglov då du ska installera solceller på din fastighet, så länge solcellspanelerna följer takets riktning. Det finns dock vissa undantag där du fortfarande behöver ansöka om bygglov vid installation av solceller, vilka dessa är hittar du nedan.

 

 • Om du ska installera solceller på en fastighet som är kulturmärkt eller ligger belägen i ett skyddsvärt område, som exempelvis ett område med högt kulturellt värde eller vid en militäranläggning.
 • Behöver du montera en ställning för att vinkla dina solceller på ett platt tak eller på ett tak med låg taklutning så förändrar du takets form, vilket kräver bygglov i de flesta kommuner.
 • Om du väljer att installera takintegrerade solceller kommer du också att behöva ansöka om bygglov.

 

Vad kostar en solcellsanläggning?

Priset för solceller varierar beroende på val av solceller och hur stor solcellsanläggning som du vill installera. När du ska installera solceller bör du välja en solcellsanläggning som har en effekt som motsvarar minst 50 % av din fastighets energiförbrukning för att få bäst lönsamhet.

 

Solcellsanläggning för fritidshus eller mindre villa

 • Antal kWh
  Bor du i en mindre villa eller vill installera solceller för ett fritidshus kan du välja en solcellsanläggning på cirka 5 kW som producerar cirka 5 000 kWh per år. 
 • Pris
  Priset för en solcellsanläggning på 5 kW ligger på i genomsnitt 100 000 kronor, före det Gröna avdraget.
 • Återbetalningstid
  Återbetalningstiden blir i genomsnitt cirka 14 år, efter det gröna avdraget
 • Takyta
  En solcellsanläggning på 5 kW behöver en takyta på cirka 30 kvadratmeter.

 

Solcellsanläggning för medelstor villa

 • Antal kWh
  Har du en medelstor villa som förbrukar cirka 20 000 kWh per år behöver du en solcellsanläggning på minst 10 kW. Det innebär att du kan producera cirka 10 000 kW per år, motsvarande 50 % av din fastighets energiförbrukning. 
 • Pris
  En solcellsanläggning på 10 kW kostar i genomsnitt 150 000 kronor, före det Gröna avdraget.
 • Återbetalningstid
  Det ger en återbetalningstid på i genomsnitt cirka 12 år, efter det Gröna avdraget. 
 • Takyta
  Takutrymmet för installationen bör uppgå till 60 kvadratmeter.

 

Solcellsanläggning för stor villa eller ett lantbruk

 • Antal kWh
  För större villor, herrgårdar eller lantbruk där det finns tillgång till stora takytor kan man installera en solcellsanläggning som har en effekt på mellan 15 upp till 40 kWh. Det gör att man oftast klarar av att producera en större mängd av den elektricitet som fastigheten förbrukar och i vissa fall, som exempelvis för ett lantbruk, kan få ett stort överskott som man kan sälja på elmarknaden. 
 • Pris
  Priset för en solcellsanläggning på 20 kW är cirka 240 000 kronor, före det gröna avdraget.
 • Återbetalningstid
  Återbetalningstiden, efter det Gröna avdraget, är cirka 8 år. 
 • Takyta
  En solcellsanläggning med en effekt på 20 kW kräver ett takutrymme på cirka 120 kvadratmeter.

 

Är solceller lönsamt?

Ja, oftast. Med tanke på de goda förutsättningar som råder i Sverige med många soltimmar och en bra solinstrålning så går det att få en bra avkastning på en investering i solceller

Återbetalningstiden för investeringen är cirka 10-12 år, efter det gröna avdraget. 


Därefter kan man under ytterligare upp till 20 år erhålla en avkastning i form av sänkta energikostnader, vanligtvis motsvarande 50 % av fastighetens elkostnader.

 

En solcellsanläggning som producerar minst 50 % av en fastighets energibehov och som är installerad i södra eller mellersta Sverige är så gott som alltid lönsamma, i vissa fall mycket lönsamma. En solcellsanläggning som är installerad i norra Sverige är mindre lönsam men ger oftast en viss avkastning på investeringen.

 

Hur miljövänliga är solceller?

Solceller använder solens energi för att producera elektricitet vilket är en förnybar källa och som inte påverkar vår miljö. Produktionen av elektricitet är också miljövänlig då den inte medför några som helst utsläpp i miljön. Dock sker koldioxidutsläpp i samband med tillverkningen av solceller, vilket vanligtvis sker i länder där energi produceras ur fossila bränslen.

Energiåterbetalningstiden är den tid en produkt tar på sig för att kompensera de utsläpp som sker i samband med tillverkning. 

För solceller så är energiåterbetalningstiden cirka 2-3 års produktionsdrift.  


Det innebär att solceller är mycket miljövänliga.

 

Vilka är de mest optimala förutsättningarna för solceller?

Det är flera faktorer som spelar in då du ska installera med optimala förutsättningar för att få ut maximal effekt så att solcellerna blir som lönsammast. Väderstreck, taklutning och skugga är de faktorer som främst påverkar en solcellsanläggnings effekt.

 

1. Installera solceller i rätt väderstreck

För att få ut maximal effekt ska solceller installeras på ett tak med söderläge. Om detta saknas eller om utrymmet inte räcker till är den näst bästa placeringen mot sydöst eller sydväst. 

Det går också att installera solceller mot öster eller väster men då får du räkna med att du tappar cirka 20 % av solcellernas effekt jämfört med om de vore monterade mot söder.

 

2. Rätt taklutning

Även takets lutning påverkar den effekt som du får ut från dina solceller. En solcellsanläggning bör installeras med en lutning på mellan 20 till 50 grader. Den mest optimala taklutningen är 40 grader i södra Sverige och 45 grader i norra Sverige.

Om taklutningen är låg eller om du ska installera solceller på ett platt tak så kan du montera solcellerna på en ställning. Tänk på att det oftast krävs bygglov om man installerar vinklade solceller på en ställning då det förändrar takets form.

 

3. Skugga försämrar effekten

Det är viktigt att man installerar solceller så att de inte hamnar i skugga under dagen från exempelvis träd, byggnader eller skorstenar. Om en eller flera solcellspaneler hamnar i skugga så producerar dessa inte elektricitet med optimal effekt. Det innebär även att de drar ned effekten på hela solcellsanläggningen, vilket gör att du producerar mindre elektricitet och därmed får sämre lönsamhet. 

Genom att installera optimerare kan man hantera varje solpanel för sig så att inte en solpanel som hamnat i skugga kan dra ned effekten för hela solcellsanläggningen.

 

Bättre effekt med optimerare

Om du ska installera en solcellsanläggning där förutsättningarna inte är optimala, åt ett annat väderstreck än söder eller om taket hamnar i skugga kan du installera optimerare

Optimerare är en modul som ansluts till varje enskild solpanel och som kontrollerar och hanterar effekten från varje solcellspanel så att du får ut maximal effekt. Det innebär att du inte riskerar att hela solcellsanläggningen får en sämre effekt bara för att en solcellspanel delvis har hamnat i skugga.

 

Välja rätt växelriktare

Växelriktaren är en av de viktigaste komponenterna i din solcellsanläggning. En växelriktares främsta uppgift är att konvertera den likström som solcellerna producerar till växelström, som kan användas direkt av din fastighet och även säljas på elnätet.

En växelriktares sekundära uppgift är att optimera effekten från dina solceller. När du ska välja en växelriktare behöver den dels vara optimerad för de solceller du ska installera, ha rätt effekt och de funktioner som du önskar.

 

Lagra elektricitet med solcellsbatteri

Eftersom solceller inte kan lagra elektricitet så behöver fastigheten använda den elektricitet som solcellerna producerar i realtid. Den elektricitet som fastigheten inte använder går vidare ut på elnätet för försäljning på elmarknaden. Det innebär att då solcellerna inte producerar någon elektricitet då solen inte är uppe behöver man köpa elektricitet från sitt elbolag.

Man kan dock installera ett solcellsbatteri vilket innebär att du kan lagra det överskott av elektricitet som solcellerna producerar under dagtid och använde elen under kvällar och nätter. Med hjälp av solcellsbatteri kan du även skapa en off grid lösning för fastigheter som inte är anslutna till elnätet.

 

Processen vid en solcellsinstallation

När du har bestämt dig att installera en solcellsanläggning för din villa är det några saker som du bör tänka på så att allt går rätt till och att installationen blir korrekt utförd.

 

 1. Kontrollera förutsättningar (takyta, lutning, solläge)
  Börja med att kontrollera vilka förutsättningar din fastighet har för att kunna installera solceller. Du behöver mäta hur stor takyta du har som vetter mot söder så du vet hur stor solcellsanläggning du kan installera. Du bör också granska takets lutning, optimalt är mellan 20-50 grader, och att taket inte hamnar i skugga under dagen. Om din fastighets förutsättningar inte är optimala kan ett solcellsföretag ge konsultation kring lösningar för att förbättra effekten från en solcellsanläggning.
 2. Undersök om bygglov krävs
  Ska du installera solceller på en fastighet som är kulturmärkt eller ligger i ett skyddsvärt område, behöver du montera ställning för att vinkla solcellerna eller ska du installera takintegrerade solceller. Då behöver du först ansöka om bygglov innan du kan påbörja ditt projekt.
 3. Ta in och jämför offerter
  Ta in offerter från flera solcellsföretag för att jämföra offerter så att du kan hitta det företag som kan erbjuda bäst lösning, de bästa villkoren och det bästa priset. Offerter från upp till fem stycken kvalitetsgranskade solcellsföretag på din ort kan du beställa kostnadsfritt hos oss på Solexperter.
 4. Se till att få Grönt avdrag
  Uppge för din solcellsleverantör att du avser att använda dig av det Gröna avdraget. Du behöver uppge ditt personnummer och fastighetsbeteckning i samband med beställning.
 5. Kontakta ditt elbolag
  När du har accepterat en offert behöver du kontakta ditt elbolag och meddela att du ska installera solceller så att elbolaget kan förbereda för din anslutning.
 6. Installation
  Att installera solceller tar inte speciellt lång tid, allt från ett par dagar upp till en vecka, beroende på omfattningen. När monteringen är klar så kommer en behörig elektriker att ansluta dina solceller till en växelriktare och förbereda för anslutning till elnätet.
 7. Ny elmätare och slutbesiktning
  När installationen är klar behöver du göra en efteranmälan till ditt elbolag så att de kan komma ut och installera din nya elmätare. Den nya elmätaren gör att du kan både köpa och sälja elektricitet. När allt är klart bör du besiktiga arbetet tillsammans med din leverantör, kontrollera alla garantiåtaganden och att du fått det Gröna avdraget på din faktura.

 

Anlita ett professionellt solcellsföretag

När du ska installera en solcellsanläggning bör du anlita ett kompetent solcellsföretag så att din solcellsanläggning blir korrekt installerad så att du får ut maximal effekt.

Att installera solceller själv kan vara en risk då en felaktig installation kan leda till energiförluster och därmed sämre lönsamhet. Dessutom får du inga garantier på arbetet utan får själv stå för kostnader om det senare uppstår något fel.

Hos Solexperter kan du kostnadsfritt göra en offertförfrågan och få upp till fem stycken offerter från kvalificerade och kontrollerade solcellsföretag. Det innebär att du kan jämföra offerter för att kunna välja den mest förmånligaste lösningen.

 

Använd det Gröna avdraget

Sedan den 1 januari år 2021 så kan du erhålla ett Grönt avdrag då du installerar grön teknik som solceller men även en laddbox eller ett solcellsbatteri. Det gröna avdraget ersätter det tidigare solcellsbidraget på 20 % som du var tvungen att ansöka om, vänta på besked och sedan få pengar utbetalda, om det fanns pengar kvar att dela ut.

 

Det nya gröna avdraget är inte ett bidrag utan istället fungerar det som ett skatteavdrag där du får ett avdrag på 15 % på hela din investering, redan på fakturan från leverantören. Det innebär att du slipper ligga ute med några pengar, att du är garanterad att få avdraget, om du uppfyller villkoren för Grönt avdrag, och att all administration hanteras av leverantören.

 

Om Solexperter

Solcellsexperter samarbetar med solcellsföretag över hela Sverige så att vi kan erbjuda dig möjligheten att enkelt kunna erhålla offerter från kvalitetsgranskade solcellsföretag på din ort. 

Genom vår offerttjänst kan du göra en kostnadsfri offertförfrågan och få upp till fem stycken offerter från kvalitetsgranskade solcellsföretag i ditt närområde, utan några förpliktelser. Det gör att du kan jämföra offerter från flera företag så att du kan hitta den solcellsleverantör som kan erbjuda dig den mest prisvärda solcellslösningen.

 

Endast kvalitetsgranskade solcellsföretag

Samtliga företag som lämnar offerter genom Solexperter är kontrollerade av oss på Solexperter så att de uppfyller våra krav enligt nedan: 

 1. Arbetar enligt rådande regler
  Våra anslutna företag intygar att de arbetar enligt rådande branschregler och har yrkeskunnig personal. För själva installationen av solceller krävs det att en elektriker genomför. Elektrikern måste vara registrerad hos Elsäkerhetsverket och inneha verksamhetstypen "Elproduktionsanläggningar".

  Eftersom solcellsföretag kan ta in underleverantörer för just installationen kan vi tyvärr inte granska detta, utan vi råder dig alltid att stämma av med företaget du anlitar så att elarbetet utförs korrekt. Läs mer om installation av solceller hos Elsäkerhetsverket här. 
 2. Ekonomisk ställning
  Vi kontrollerar att företaget är aktivt och har tillräckligt god och stabil ekonomisk ställning så att ett beställt projekt eller produkt med rimlig sannolikhet kan genomföras utan risk för störningar på grund av ekonomiska problem. Kontrollen sker via UC Sverige
 3. F-skattesedel
  Alla våra anslutna företag innehar F-skattesedel. Det är ett krav för att du ska kunna nyttja avdrag för grön teknik på 15%.
 4. Bra recensioner
  Recensioner och omdömen är en bra källa för att få en uppfattning om vad tidigare kunder tycker om företaget och solceller. Har ett företag en majoritet negativa recensioner får de inte ta emot förfrågningar via oss. Källor för recensioner: Google recensionssystem, Reco, Hitta, Facebook (recensioner), Eniro samt Trustpilot.

Jämför offerter på solceller