Hur fungerar solceller? Solexperter förklarar!

Hur fungerar solceller är det säkert många som vill veta inför att de ska installera en solcellsanläggning på sin fastighet. Här kan du läsa mer om hur solceller fungerar och vad som kan påverka den effekt som solcellernas ger din fastighet.

Redan under 1800-talet så fann man möjligheter att använda solen som källa till att skapa energi. Det skulle dock dröja fram till mitten på 1950-talet innan man kunde använda detta praktiskt. Fram till idag har utvecklingen kring solceller gått framåt med stormsteg vilket har lett till både effektivare solceller och låga priser. Här förklarar vi på Solexperter hur solceller fungerar.

 

Vad är solceller?

 • Solceller är en halvledardiod, en form av fotodiod, som består av två skikt med kemiska bindningar. 
 • Det vanligaste ämnet i solceller är kristallint kisel, som används i cirka 95 % av alla solceller idag. 
 • Solceller är små, cirka 12 x 12 centimeter, och producerar endast en liten del ström, cirka 0,5 volt. Därför monteras ett flertal solceller i en solpanel där man sedan seriekopplar solcellerna så att de tillsammans producerar 12 volt.
 • En solpanel är cirka 1 m x 1,6 m och monteras på taket. 

Exempel:
För att komma upp i en effekt på 10 kW, vilket innebär att solcellsanläggningen kan producera cirka 10 000 kWh per år, krävs det att man installerar cirka 28 solpaneler som seriekopplas mellan varandra. Det gör att det måste finnas en yta på cirka 60 kvadratmeter ledigt på taket. Solcellsanläggningen ansluts sedan till en växelriktare som konverterar strömmen till växelström.

 

Hur fungerar solceller?

En solcellspanel innehåller flera solceller och har en baksida och en framsida som består av en glasskiva med en anti-reflekterande hinna, som innebär att den inte reflekterar bort solens strålar. 

När solens strålar belyser solcellspanelerna så bildas en elektrisk spänning mellan solcellernas framsida och baksida, en negativ och en positiv spänning. Denna spänning fångas upp i en elkabel som sedan för strömmen vidare till en växelriktare. Där omvandlas strömmen från likström till växelström, som sedan direkt kan användas av fastigheten.

 

När fungerar solceller?

 • När solen är framme
  Solcellerna kräver solbestrålning för att det ska skapas en spänning som gör att det går att producera elektricitet. Det innebär att solcellerna fungerar då solen är uppe, vilket är vanligast mellan klockan 06:00 och 18:00. Under denna tid så kommer solen att producera elektricitet som kan användas direkt av fastigheten i realtid. 
 • Även vid sämre väder
  Solceller producerar elektricitet även då det är molnigt eller regnar, även om effekten kan minska något under dessa förutsättningar. 
 • Inte då solen gått ned
  När solen har gått ned så produceras inte längre någon elektricitet och då får fastighetsägaren köpa elektricitet från sitt elbolag, om man inte har ett tillkopplat solcellsbatteri.

 

Vad händer med den elektricitet som fastigheten inte använder?

En solcellsanläggning kan inte lagra elektricitet, om du inte väljer att ansluta batterier som laddas upp. Det innebär att under tiden som solcellerna producerar elektricitet så använder fastigheten den elektriciteten i realtid. 

Om fastigheten inte använder all elektricitet som produceras så går överskottet av elektricitet vidare ut på elnätet där ditt elbolag säljer din el för din räkning. Det innebär att ingen av den elektricitet som din solcellsanläggning producerar går förlorad. 

Eftersom du nästan får lika mycket betalt för din elektricitet som du säljer, inkluderat skatteavdraget, så blir det nästan som att du lagrar ditt överskott av elektricitet på elnätet. Sedan köper du tillbaka den då dina solceller inte producerar någon el.

 

Hur mycket elektricitet producerar solceller?

Hur mycket elektricitet som en solcellsanläggning producerar beror på vilken storlek du väljer på din solcellsanläggning. Men det finns flera andra faktorer som också påverkar vilken effekt du får ut av dina solceller. 

 1. Solceller har en verkningsgrad på cirka 15-20 %. 
 2. Solinstrålningen i Sverige är i genomsnitt cirka 1 kWh, eller 1 000 watt, per kvadratmeter. 
 3. Det betyder att dina solceller kan fånga upp och producera cirka 150 till 200 watt per kvadratmeter.

Denna effekt kan dock påverkas om du exempelvis inte har en bra lutning på taket, om dina solceller inte är monterade i söderläge eller om skugga faller på solcellerna under dagen.

 

Har du en större solcellsanläggning kan din huvudsäkring bidra till att du inte får ut maximal effekt. Detta är något som du bör diskutera med den elektriker som kopplar in elektriciteten för din solcellsanläggning.

 

Om Solexperter

Om du planerar att installera en solcellsanläggning för din villa kan du hitta all information du behöver inför din investering i solceller hos oss på Solexperter.

Vi har också en offerttjänst där du kostnadsfritt och utan förpliktelser kan göra en offertförfrågan och få upp till fem stycken offerter från kvalitetsgranskade solcellsföretag i ditt närområde. Det gör att du enkelt kan jämföra offerter så att du kan hitta det företag som kan erbjuda dig den bästa och mest prisvärda solcellsanläggningen.

 

Endast kvalitetsgranskade solcellsföretag

Samtliga solcellsföretag som finns registrerade i vår offerttjänst och som erbjuder offerter är kvalitetsgranskade av oss på Solexperter. Vi kontrollerar bland annat att företagen har kvalificerad personal, att de innehar F-skattesedel och att de har en god ekonomi, så att de klarar av att uppfylla sina åtaganden. Vi gör även en kontroll att företagen har fått goda omdömen från tidigare kunder. Det borgar för att du kan vara trygg då du väljer ett företag som erbjudit dig en offert genom oss på Solexperter. 

Jämför offerter på solceller